Šobrīd Hamēnlinnā tiek kartētas ēkas

Publicēts: Hämeen Sanomat 27.06.2016

Teksts: Īda Nieminen (Iida Nieminen)

Foto: Markku Tanni

Anna Mulo (vas.) tarkasti Martti Pesosen rakentaman liiterin ja puuvajan pinta-alat. Vasemmalla olevan liiterin katettu sisäänkäynti vähennetään kokonaispinta-alasta, koska vain sisätilat ovat veronalaisia. Kuva: Markku Tanni

Anna Mulo (pa kreisi) pārbaudīja Martti Pesonen būvētās nojumes un malkas šķūnīša platību. Kreisajā pusē esošās nojumes segtās ieejas laukums tiek atņemts no kopējās nojumes platības, jo tikai iekštelpa tiek aplikta ar nodokli.

Nekustamā īpašuma reģistrā iztrūkst ziņas par aptuveni 14 000 ēkām, kas atrodas Hamēnlinnas reģionā.

Par iemeslu kalpo tas, ka ne katrai ēkai ir vajadzīga būvatļauja un, ka ne vienmēr atceras paziņot par izmaiņām.

”Būvatļauja jāizņem vienīgi tad, ja ēka vai būve ir lielāka par 30 kvadrātmetriem vai, ja tajā ir ugunsmūris. Šī iemesla dēļ dažas ēkas netiek ierakstītas reģistrā,” stāsta Hamēnlinnas projekta darbiniece Tuija Lilja.

Piekrastes joslā atļauja jāsaņem jau 15 kvadrātmetru lielām ēkām. Veicot ēku kartēšanu, tiek ierakstītas visas ēkas, kas lielākas par 5 kvadrātmetriem.

Informācijas paziņojumi tika izsūtīti vairāk kā 4 000 iedzīvotājiem. Pēc Liljas teiktā, gandrīz visi ir arī atsūtījuši paziņojumus atpakaļ.

Vasarā varam paspēt apskatīt apmēram 2 000 ēkas. Vecākās no tām ir daudzus desmitus gadus vecas. Pārbaudēm nav vecuma ierobežojuma.

Pārbaudē apstiprinām ēku skaitu un izmērus, ja tie saņemtajā paziņojumā nav norādīti. Tajā pašā laikā starp citu kartējam arī ēku lietošanas nolūku, apkures sistēmu un atkritumu apsaimniekošanu.

Anna Mulo, kas veic ēku apsekošanu, pagājušaja nedēļā pārbaudīja Martti Pesonena (Pesonen) vasarnīcu Hauho. Paziņojumā trūka daļa informācijas par esošo ēku platību.

”Ja paziņojumā kaut kas trūkst, vai arī, ja paziņojums nav atsūtīts atpakaļ, braucam pārbaudīt ziņas. Ar mērinstrumentiem uzmēram ēku ārejos izmērus, tāpēc iedzīvotajam pašam nav obligati jābūt uz vietas.”

Pēc Pesonen teiktā, viņam trūkst dažas ziņas, kas veidlapā prasītas.

”Esam iegādājušies vasarnīcu pēc iepriekšējā īpašnieka nāves, tāpēc mēs piemēram nezinām sākotnējo ēkas celtniecības gadu.

Mērījumā netiek ņemtas vērā ēkai pieguļošās ārējās platības, kā piemēram, lievenis vai veranda.
Līdz 2012.gadam Nekustamā īpašuma nodoklis (Kiinteistovero) tika maksāts pa tiešo valstij. Tagad tas tiek maksāts pašvaldībai. Pēc Liljas teiktā, neiereģistrēto ēku dēļ Hamēnlinna katru gadu cieš apmēram pusotra miljona eiro nodokļu zaudējumus.

Kartēšanas mērķis ir atrast nereģistrētās ēkas, kā arī nodrošināt ēku īpašniekiem līdzvērtīgas pozīcijas.

”Kad reģistrs būs atjaunots, visi maksās līdzvērtīgus nekustāmā īpašuma nodokļus.” saka Lilja.

Atsaucoties uz Annas Mulonas teikto, nepilnības reģistrā ceļas no cilvēku nezināšanas. Reti kurš tīšuprāt atstās nodokli nenomaksatu.

”Piemēram vecākas sievietes, palikušas vienas, kurām nekad mūžā nav nācies kārtot nekustāmā īpašuma lietas.”

Šovasar pārskatīsim ēkas Hauho un Tuulos. Nākošgad rindā stāv Lammi un Hamēnlinnas centrs. Pagajušajā gadā inspektori pārbaudīja ēkas Kalvolā un Rengo.

Pārbaudes varam veikt tikai vasarā, tāpēc viss projekts Hamēnlinnas reģionā ilgs apmēram piecus gadus. Šobrīd Somijā katrēšanu veic apmēram 15 pašvaldībās.

Lilja iepriekš ir veikusi līdzīgu ēku kartēšanu Heinolā. Tur nodokļu ieņēmumi palielinājās vairāk kā par miljonu eiro.

”Hemēnlinna ir lielāka pilsēta, tāpēc nodokļu ieņēmumi, iespējams, palielināsies vairāk. Galaiznākumu redzēsim 2020.gadā.”

 

Hamēnlinna vēlas samazināt nodokļu zaudējumus

Aprēkināts, ka Nekustamā īpašumā reģistrā trūkst ziņas par 14 000 ēkām.

Šī iemesla dēļ varētu būt, ka ik gadu Hamēnlinnas pašvaldībā netiek iekasēti ap 1,5 miljoni eiro.

Pārbaudes tiek izdarītas vienreiz piecos gados. Šovasar tiks pārbaudītas apmēram 2000 ēkas.

Projektā strādā divi celtniecības inspektori.

Būvatļauja nav nepieciesama, ja ēka ir mazāka par 30 kvadrātmetriem. 5 kvadrātmetri lielas un mazākas ēkas netiek uzmērītas.

 

Pilns teksts somiski: http://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/310248-hameenlinnassa-kartoitetaan-talla-hetkella-rakennuskantaa

Kommentointi on suljettu.

css.php